söndag 10 maj 2015

Soundtrack of my Week

Det här blev veckan som inte var, som aldrig blev, som inte kommer att gå till historien.

Ingenting blev som det var tänkt, nästan inget av allt det som skulle ha gjorts blev gjort, Att göra-listan blev förbisedd och vardagen blev satt på undantag.

Jag blev sjuk. Och sedan hände inget mer. På flera dagar.

Det var en viktig påminnelse om att ingen är oumbärlig. Att ingen kan göra allt. Att väldigt mycket av det som jag lägger tid på var och varannan dag faktiskt kan lämnas ogjort i flera dagar utan att världen går under.

Det är bra. Det behöver jag komma ihåg under de kommande veckorna. När jag ska ta igen de förlorade arbetsdagarna. När jag ska försöka komma ikapp med allt, stort och smått.

Förmågan att prioritera. Om jag någon gång blir biten av en radioaktiv spindel hoppas jag att det blir min superkraft.

Priority Woman  - Hon vet alltid vad som behövs göras.

This was the week that never was, that never were, that will not go down in history.

Nothing turned out as it was supposed to, almost nothing got done, my To do-list was overlooked and everyday life was temporarily suspended.

I got sick. And then nothing more happened. For several days.

It was an important reminder that no one is indispensable. That no one can do it all. That a lot of the things I spend time on each and every day actually can be left undone for several days without the world coming to an end. 

That's good. I need to remember that during the next few weeks. When I have to make up for the missed workdays. When I'm trying to catch up with it all, big and small.

The ability to prioritize. If I ever get bitten by a radioactive spider I hope that will be my super power.

Priority Woman - She always knows just what to do.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar