söndag 26 april 2015

Soundtrack of my Week

För svensk text, vad snäll och scrolla ner en bit!

Doing things slowly, one thing at the time, is enormously frustrating, but it works pretty well. The weekend is almost over now, but I'm quite pleased with what I've accomplished. 

Postcards have been written, books have been read, lego pieces have been rescued from the vacuum cleaner. The balcony is sorted (kind of) and the potatoes have been planted up on the allotment (finally!).

I've done no writing at all, and soon it will be May and I'm supposed to be done. Not sure how that's going to work out. I spend way to much time on this blog and on other social media. I wasn't supposed to do that. This was supposed to be it, for me.

Not sure what I'm going to do about that. Not sure at all.

Perhaps put a padlock on Facebook during the month of May?
Att göra saker sakta, en sak i taget, är enormt frustrerande men det funkar rätt bra. Helgen är nästan över nu, men jag är ganska nöjd med vad jag har fått gjort. 

Vykort har skrivits, böcker har lästs, legobitar har räddats ur dammsugaren. Balkongen är röjd (typ) och potatisarna har satts uppe på lotten (äntligen!).

Jag har inte skrivit ett dugg och snart blir det maj och då ska jag vara klar. Jag vet inte riktigt hur det ska gå till. Jag lägger ner alldeles för mycket tid på den här bloggen och på andra sociala media. Det skulle jag ju inte göra. Det här skulle vara det enda mediet för mig.

Jag vet verkligen inte vad jag ska göra åt det. Inte alls.

Kanske sätta hänglås på Facebook under maj månad?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar