söndag 19 april 2015

Soundtrack of my Week

Den svenska texten kommer lite längre ner. Scrolla ner!

After several weeks in the fast lane (relatively speaking, fast for a tortoise!), busy, busy, busy, trying lots of new things, daring lots of scary things, expanding, growing, creating, everything came to a stop this week.

Came to a stop like someone poured salt and gravel on the ice where I've been sliding along.

Now it just hurts everywhere, body and soul feels like one big bruise, and there's nothing I can do but hurt for a while. 

It will get better, I know. But I need to make room for recuperation in my schedule from now on. There's so much I want to do, but I need to focus on a few things, otherwise nothing will get done and I will fall back down in that well again. 

I'd love to be able to balance my wants and impulses with my energy levels better, so that I didn't keep running into these walls. It's like running around a maze in the dark. And there's not even any tasty treats at the end.

Efter flera veckor i rasande fart (relativt sett, snabbt för att vara en sköldpadda!) stress, stress, stress, pröva många nya saker, våga många otäcka saker, utvecklas, växa, skapa, tog allting tvärstopp den här veckan.

Tvärstopp som om någon hade hällt salt och grus på isen där jag kom kanande.

Nu gör det bara ont precis överallt, både kropp och själ känns som ett enda stort blåmärke, och det finns inget jag kan göra förutom att värka ett tag.

Det kommer att bli bättre, jag vet det. Men jag måste lägga in tid för återhämtning i schemat framöver. Det är så mycket jag vill göra, men jag behöver koncentrera mig på ett par få saker, annars kommer inget bli gjort och jag trillar ner i den där brunnen igen. 

Jag skulle så gärna vilja hitta en bättre balans mellan allt jag vill göra och alla impulser jag drabbas av och den lilla ork jag har, så att jag inte hela tiden sprang in i alla dessa väggar. Det är som att springa omkring i en labyrint i mörker. Och det finns inte ens någon godbit i slutet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar